ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสี่แยกร้านตะวันออกถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองมันปลา

March 3, 2017 0

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากสี่แยกร้านตะวันออกถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองมันปลา (ช่วงสะพานลอดทางรถไฟถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคู) หมู่ที่ 3 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายอภิสิทธิ์ วงศ์มะเกลือเก่า ถึงบ้านนายประเสริญ คงศักดาวงศ์

March 3, 2017 0

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้าน สายจากบ้านนายอภิสิทธิ์ วงศ์มะเกลือเก่า ถึงบ้านนายประเสริญ คงศักดาวงศ์ หมู่ที่ 2 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนางเฉื่อย ถึงบ้านนางสมหมาย จินดาวรรณ

March 3, 2017 0

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านจากหน้าบ้านนางเฉื่อย ถึงบ้านนางสมหมาย จินดาวรรณ หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนรถไฟพัฒนาฝั่งเหนือ จากซอยบ้านนางประคอง แก้วเสมา ถึงบ้านนางกาญจนา

March 3, 2017 0

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมถนน คสล. ถนนรถไฟพัฒนาฝั่งเหนือ จากซอยบ้านนางประคอง แก้วเสมา ถึงบ้านนางกาญจนา หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกโกดังร้านบูรพาก่อสร้างถึงถนนอารยะโสภณ

March 3, 2017 0

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสี่แยกโกดังร้านบูรพาก่อสร้างถึงถนนอารยะโสภณ หมู่ที่ 1 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางถนนกลางหมู่บ้านเจริญมาศ(ทั้ง2ฝั่ง)

March 3, 2017 0

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมถนน คสล. สายทางถนนกลางหมู่บ้านเจริญมาศ(ทั้ง2ฝั่ง) หมู่ที่ 9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนครีต พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล.

March 3, 2017 0

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนครีต พร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายทางถนนพูนทรัพย์ 3 จากทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 226 ถึงหมู่บ้านดอกไม้ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านซอยร่วมใจพัฒนา(ทั้ง 2ฝั่ง)

March 3, 2017 0

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล. พร้อมถนน คสล. ถนนภายในหมู่บ้านซอยร่วมใจพัฒนา(ทั้ง 2ฝั่ง) หมู่ที่ 10 ตำบลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางจากหมู่บ้านเคหะ ถึงศาลาตาปู่บ้านหนองคู

March 3, 2017 0

ประกาศฯ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมถนน คสล. สายทางจากหมู่บ้านเคหะ ถึงศาลาตาปู่บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

1 2 3 13