• พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุภโสภณ

    พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุภโสภณ

    ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 พลเอกภุชงค์ พงษ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุภโสภณ โดย นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พี่น้องประชาชนชาวลำปลายมาศ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  

    Continue Reading

"เทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง"

 

Recent Posts

 

Like Us On Facebook

 

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

"สวนเกษตรปราณีตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชมวิถีเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ในแปลงลูกพืชผัก ผลไม้ยืนต้น สลับผสมผสานกันในเนื้อที่กว่า 70 ไร่

สนใจศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ 044-661205 หรือ 044-666260

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ.บุรีรัมย์