• เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

    เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

    กำหนดการโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ๐๖.๔๕ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ ประชาชนพร้อมกันบริเวณงาน (บริเวณหอพระ หน้าสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ) ๐๖.๕๐ น. เริ่มพิธีสงฆ์ – พระสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณงาน – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – พิธีสงฆ์อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ – เสร็จพิธีสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

    Continue Reading

"เทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง"

 

Recent Posts

 

Like Us On Facebook

 

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

"สวนเกษตรปราณีตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชมวิถีเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ในแปลงลูกพืชผัก ผลไม้ยืนต้น สลับผสมผสานกันในเนื้อที่กว่า 70 ไร่

สนใจศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ 044-661205 หรือ 044-666260