• โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

  ขอเชิญประชาชน ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยกองสวัสดิการสังคมได้สำรวจข้อมูลผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากยากเข็ญ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการเสื่อมถอย และมีผู้พิการจำนวนไม่น้อยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บางระดับ และสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทางกองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการในเขตเทศบาลขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้คนพิการในชุมชนมีศักยภาพ มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

  Continue Reading
 • ธ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พระชนมายุองค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชาบุรีรัมย์รวมใจปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน

  ธ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พระชนมายุองค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชาบุรีรัมย์รวมใจปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ” ธ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พระชนมายุองค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชาบุรีรัมย์รวมใจปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน” โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ” ธ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พระชนมายุองค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชาบุรีรัมย์รวมใจปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน” พร้อมด้วย พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.มทบ.26 […]

  Continue Reading
 • งานฌาปนกิจศพ นางเพียร เชมรัมย์

  งานฌาปนกิจศพ นางเพียร เชมรัมย์

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธาน ในงานฌาปนกิจศพ นางเพียร เชมรัมย์ ณ เมรุวัดบ้านผักกาดหญ้า วันนี้ 21 กรกฎาคม 2559  

  Continue Reading
 • ร่วมปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ

  ร่วมปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่หนองโดน หมู่ 1 จัดโดย สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  

  Continue Reading
 • งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

  ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ คุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 โดย ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา พร้อมด้วย นายพิศาล เค้ากล้า ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอลำปลายมาศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ เกษตรอำเภอลำปลายมาศ พัฒนาการอำเภอลำปลายมาศ ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมในงาน ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟลำปลายมาศ โดยกิจกรรมมีการประกวดต้นเทียนพรรษา ประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล ในปีนี้ มีขบวนเทียนพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

  Continue Reading
 • ปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติ

  ปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติ

  นายพิศาล เค้ากล้า ปลัดอาวุโส รักษาการ นายอำเภอลำปลายมาศ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอลำปลายมาศ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน ในอำเภอลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด ระยะทางในการปั่นจักรยาน รวม 17 กิโลเมตร

  Continue Reading
 • เวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (RTI team)

  เวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (RTI team)

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ โดย ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำปลายมาศ และ คปสอ.ลำปลายมาศรับมอบรางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง จาก นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศ เขต 9 ในเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (RTI team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 (มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลระดับเขต) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

  Continue Reading
 • การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนาม รร.ภัทรบพิตร

  การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนาม รร.ภัทรบพิตร

  ในวันนี้ 10 กรกฎาคม 2559 พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา ทีมอำเภอลำปลายมาศ ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนาม รร.ภัทรบพิตร ผลการแข่งขัน ทีมอำเภอลำปลายมาศ ชนะ ทีมอำเภอพลับพลาชัย 2:1 ตัองขอขอบคุณผู้ฝึกซ้อม โค้ชประจำทีม คุณนิคม รินนรา ที่นำพาฟุตบอลทีมอำเภอลำปลายมาศเข้ารอบต่อไป

  Continue Reading
 • งานมงคลสมรส น.ส.รวีวรรณ และ นายธีรภัทร

  งานมงคลสมรส น.ส.รวีวรรณ และ นายธีรภัทร

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ร่วมพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวรวีวรรณ (หลานสาว) และนายธีรภัทร ที่จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2559)  

  Continue Reading
 • โครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

  โครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

  ในวันนี้ 6 กรกฎาคม 2559 นายวิชชุ วงศ์มะเกลือเก่า รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดย นางน้ำฝน พิมพ์จันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดด้วย จัดโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ณ วัดสุภโสภณ

  Continue Reading

"เทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง"

 

Recent Posts

 • โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

  ขอเชิญประชาชน ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยกองสวัสดิการสังคมได้สำรวจข้อมูลผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศส่วนใหญ่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากยากเข็ญ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการเสื่อมถอย และมีผู้พิการจำนวนไม่น้อยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บางระดับ และสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทางกองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการในเขตเทศบาลขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้คนพิการในชุมชนมีศักยภาพ มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

   
 • ธ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พระชนมายุองค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชาบุรีรัมย์รวมใจปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน

  ธ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พระชนมายุองค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชาบุรีรัมย์รวมใจปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ” ธ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พระชนมายุองค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชาบุรีรัมย์รวมใจปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน” โดย นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ” ธ ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี พระชนมายุองค์ราชินีครบ 84 พรรษา ปวงประชาบุรีรัมย์รวมใจปลูกยางนาแสนกล้าให้กับแผ่นดิน” พร้อมด้วย พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.มทบ.26 […]

   
 • งานฌาปนกิจศพ นางเพียร เชมรัมย์

  งานฌาปนกิจศพ นางเพียร เชมรัมย์

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธาน ในงานฌาปนกิจศพ นางเพียร เชมรัมย์ ณ เมรุวัดบ้านผักกาดหญ้า วันนี้ 21 กรกฎาคม 2559  

   
 • ร่วมปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ

  ร่วมปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งใหญ่หนองโดน หมู่ 1 จัดโดย สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์  

   
 • งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

  ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ คุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 โดย ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา พร้อมด้วย นายพิศาล เค้ากล้า ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอลำปลายมาศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ เกษตรอำเภอลำปลายมาศ พัฒนาการอำเภอลำปลายมาศ ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมในงาน ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟลำปลายมาศ โดยกิจกรรมมีการประกวดต้นเทียนพรรษา ประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล ในปีนี้ มีขบวนเทียนพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

   
 • ปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติ

  ปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติ

  นายพิศาล เค้ากล้า ปลัดอาวุโส รักษาการ นายอำเภอลำปลายมาศ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอลำปลายมาศ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน ในอำเภอลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ออกเสียงประชามติ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด ระยะทางในการปั่นจักรยาน รวม 17 กิโลเมตร

   
 • เวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (RTI team)

  เวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (RTI team)

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ โดย ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลำปลายมาศ และ คปสอ.ลำปลายมาศรับมอบรางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง จาก นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศ เขต 9 ในเวทีวิชาการป้องกันการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน (RTI team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9 (มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลระดับเขต) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

   
 • การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนาม รร.ภัทรบพิตร

  การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนาม รร.ภัทรบพิตร

  ในวันนี้ 10 กรกฎาคม 2559 พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล นายเกรียงศักดิ์ เภสัชชา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา ทีมอำเภอลำปลายมาศ ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนาม รร.ภัทรบพิตร ผลการแข่งขัน ทีมอำเภอลำปลายมาศ ชนะ ทีมอำเภอพลับพลาชัย 2:1 ตัองขอขอบคุณผู้ฝึกซ้อม โค้ชประจำทีม คุณนิคม รินนรา ที่นำพาฟุตบอลทีมอำเภอลำปลายมาศเข้ารอบต่อไป

   
 • งานมงคลสมรส น.ส.รวีวรรณ และ นายธีรภัทร

  งานมงคลสมรส น.ส.รวีวรรณ และ นายธีรภัทร

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ร่วมพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวรวีวรรณ (หลานสาว) และนายธีรภัทร ที่จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ 9 กรกฎาคม 2559)  

   
 • โครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

  โครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

  ในวันนี้ 6 กรกฎาคม 2559 นายวิชชุ วงศ์มะเกลือเก่า รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดย นางน้ำฝน พิมพ์จันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดด้วย จัดโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ณ วัดสุภโสภณ

   
 

Like Us On Facebook

 

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

"สวนเกษตรปราณีตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชมวิถีเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ในแปลงลูกพืชผัก ผลไม้ยืนต้น สลับผสมผสานกันในเนื้อที่กว่า 70 ไร่

สนใจศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ 044-661205 หรือ 044-666260

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ.บุรีรัมย์