• โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

    นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3) โดยมี นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอภิชัย วันล้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน

    Continue Reading

"เทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง"

 

Recent Posts

 

Like Us On Facebook

 

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

"สวนเกษตรปราณีตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชมวิถีเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ในแปลงลูกพืชผัก ผลไม้ยืนต้น สลับผสมผสานกันในเนื้อที่กว่า 70 ไร่

สนใจศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ 044-661205 หรือ 044-666260

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ.บุรีรัมย์