• เทศกาลของดี ๘๐ ปี ลำปลายมาศ

  เทศกาลของดี ๘๐ ปี ลำปลายมาศ

  ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลของดี ๘๐ ปี ลำปลายมาศ ” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 นี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ

  Continue Reading
 • วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559 ณ บริเวณที่สาธารณะบ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ต.หนองคู

  Continue Reading
 • งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญรอด สุวารีย์

  งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญรอด สุวารีย์

  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายเรวัตร รุ่งเช้า เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญรอด สุวารีย์ (บิดา นางจำรัส เต็งจิรสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลลำปลายมาศ) และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอชำนิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดเย้ยม่วง ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  

  Continue Reading
 • โครงการคืนความสดใสให้แก่ดวงตาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

  โครงการคืนความสดใสให้แก่ดวงตาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้ดำเนินโครงการคืนความสดใสให้แก่ดวงสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีประชาชนจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เข้าร่วมโครงการฯ ที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น1)

  Continue Reading
 • โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล

  โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล

  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เช่น ผอ.ไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ ผอ.มาโนช นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม ผอ.วุฒินันท์ สิงห์โพนทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราวาส นายทองใจ ปุยไธสง พัฒนาการอำเภอลำปลายมาศ พ.ต.ท.สรเดช จงสง่ากลาง สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ลำปลายมาศ ตัวแทนจากโรงพยาบาลลำปลายมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองมันปลา ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำปลายมาศ กำนัน […]

  Continue Reading
 • คอนเสิร์ตการกุศล

  คอนเสิร์ตการกุศล

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โทร 044-661205 ค่ะ

  Continue Reading
 • รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

  รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลำปลายมาศ ร่วมกันรดน้ำขอพรท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 12 เมษายน 2559  

  Continue Reading
 • ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย มีการประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดก่อเจดีย์ทราย การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี แข่งขันร้องเพลง แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองยาง

  Continue Reading
 • ศึกษาดูงาน ศูนย์วัสดุรีไซเคิล หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

  ศึกษาดูงาน ศูนย์วัสดุรีไซเคิล หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

  ใน วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำพาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ที่ชุมชนตะเคียน เทศบาลตำบลศีขรภูมิ  

  Continue Reading
 • ลำปลายมาศ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา

  ลำปลายมาศ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา

  นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอลำปลายมาศ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ลำปลายมาศ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ภายใต้โครงการ Big cleanning day เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับอำเภอลำปลายมาศ หน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ณ บริเวณสะพานคลองชลประทานลำห้วยขี้หนู (หน้า ธกส.)หมู่ที่ 7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

  Continue Reading

"เทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง"

 

Recent Posts

 • เทศกาลของดี ๘๐ ปี ลำปลายมาศ

  เทศกาลของดี ๘๐ ปี ลำปลายมาศ

  ขอเชิญร่วมงาน “เทศกาลของดี ๘๐ ปี ลำปลายมาศ ” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 นี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ

   
 • วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559 ณ บริเวณที่สาธารณะบ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ต.หนองคู

   
 • งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญรอด สุวารีย์

  งานฌาปนกิจศพ คุณพ่อบุญรอด สุวารีย์

  ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายเรวัตร รุ่งเช้า เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อบุญรอด สุวารีย์ (บิดา นางจำรัส เต็งจิรสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลลำปลายมาศ) และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอชำนิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดเย้ยม่วง ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  

   
 • โครงการคืนความสดใสให้แก่ดวงตาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

  โครงการคืนความสดใสให้แก่ดวงตาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้ดำเนินโครงการคืนความสดใสให้แก่ดวงสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลลำปลายมาศ โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีประชาชนจากทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เข้าร่วมโครงการฯ ที่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น1)

   
 • โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล

  โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล

  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศเป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เช่น ผอ.ไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ ผอ.มาโนช นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม ผอ.วุฒินันท์ สิงห์โพนทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราวาส นายทองใจ ปุยไธสง พัฒนาการอำเภอลำปลายมาศ พ.ต.ท.สรเดช จงสง่ากลาง สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.ลำปลายมาศ ตัวแทนจากโรงพยาบาลลำปลายมาศ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองมันปลา ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ ตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำปลายมาศ กำนัน […]

   
 • คอนเสิร์ตการกุศล

  คอนเสิร์ตการกุศล

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โทร 044-661205 ค่ะ

   
 • ประกาศฯ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตัดหน้าขุดหลังชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ

   
 • ประกวดราคาซื้อรถตัดหน้าขุดหลังชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044 – 660275

   
 • รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

  รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลำปลายมาศ ร่วมกันรดน้ำขอพรท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 12 เมษายน 2559  

   
 • ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย มีการประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดก่อเจดีย์ทราย การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี แข่งขันร้องเพลง แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองยาง

   
 

Like Us On Facebook

 

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

 

"สวนเกษตรปราณีตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชมวิถีเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ในแปลงลูกพืชผัก ผลไม้ยืนต้น สลับผสมผสานกันในเนื้อที่กว่า 70 ไร่

สนใจศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ 044-661205 หรือ 044-666260

 

สรุปข่าวประจำเดือน