• รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

  รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลำปลายมาศ ร่วมกันรดน้ำขอพรท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 12 เมษายน 2559  

  Continue Reading
 • ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย มีการประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดก่อเจดีย์ทราย การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี แข่งขันร้องเพลง แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองยาง

  Continue Reading
 • ศึกษาดูงาน ศูนย์วัสดุรีไซเคิล หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

  ศึกษาดูงาน ศูนย์วัสดุรีไซเคิล หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

  ใน วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำพาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ที่ชุมชนตะเคียน เทศบาลตำบลศีขรภูมิ  

  Continue Reading
 • ลำปลายมาศ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา

  ลำปลายมาศ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา

  นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอลำปลายมาศ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ลำปลายมาศ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ภายใต้โครงการ Big cleanning day เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับอำเภอลำปลายมาศ หน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ณ บริเวณสะพานคลองชลประทานลำห้วยขี้หนู (หน้า ธกส.)หมู่ที่ 7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

  Continue Reading
 • น้ำดิบเราเหลือน้อย ควรใช้สอยอย่างประหยัด

  น้ำดิบเราเหลือน้อย ควรใช้สอยอย่างประหยัด

        ถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำประปาในเขต อำเภอลำปลายมาศทุกท่าน  ขอความร่วมมือให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้ประคับประคองกันไป  ตั้งแต่วันนี้  ให้ผ่านพ้นฤดูแล้งที่ยาวนานไปด้วยกัน “น้ำดิบเราเหลือน้อย  ควรใช้สอยอย่างประหยัด”

  Continue Reading
 • นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ประธานในพิธีฌาปนกิจ พ่อจันทร์ ออนา

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ประธานในพิธีฌาปนกิจ พ่อจันทร์ ออนา

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ พ่อจันทร์ ออนา ณ เมรุวัดใหม่สวนแตง หมู่ที่ 10 ต.ลำปลายมาศ วันนี้ (21 มีนาคม 2559)

  Continue Reading
 • กีฬาสันนิบาตเทศบาลประจำปี 2559

  กีฬาสันนิบาตเทศบาลประจำปี 2559

  ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ช่วงเช้า ร่วมเดินขบวนพาเหรด ช่วงค่ำ ร่วมงานสังสรรค์กีฬาสันนิบาตฯ ณ เทศบาลตำบลกระสัง

  Continue Reading
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดตรวจเลือกทหารกองประจำการ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดตรวจเลือกทหารกองประจำการ

  ข่าวประชาสัมพันธ์  อำเภอลำปลายมาศ ได้กำหนดตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ หากผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีโทษตามกฎหมาย และหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎมายอย่างเด็ดขาด จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

  Continue Reading
 • นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายประเสริฐ คิดถูก ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ เมรุวัดสุภโสภณ

  Continue Reading
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านบึง

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านบึง

  วันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะจาก อบต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้มาศึกษาดูงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในเรื่องปัญหาการจัดการขยะในชุมชน และการเลี้ยงไส้เดือนดิน จากนั้น ได้ไปเยี่ยมชม บ้านสวน Fruit & Gardens บ้านห้วยมะไฟ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์    

  Continue Reading

"เทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง"

 

Recent Posts

 • ประกวดราคาซื้อรถตัดหน้าขุดหลังชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044 – 660275

   
 • รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

  รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลำปลายมาศ ร่วมกันรดน้ำขอพรท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ในวันที่ 12 เมษายน 2559  

   
 • ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

  เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย มีการประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดก่อเจดีย์ทราย การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี แข่งขันร้องเพลง แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ในวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองยาง

   
 • ศึกษาดูงาน ศูนย์วัสดุรีไซเคิล หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

  ศึกษาดูงาน ศูนย์วัสดุรีไซเคิล หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

  ใน วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำพาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล ที่ชุมชนตะเคียน เทศบาลตำบลศีขรภูมิ  

   
 • ลำปลายมาศ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา

  ลำปลายมาศ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา

  นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอลำปลายมาศ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ลำปลายมาศ เมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตบชวา”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ภายใต้โครงการ Big cleanning day เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับอำเภอลำปลายมาศ หน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม ณ บริเวณสะพานคลองชลประทานลำห้วยขี้หนู (หน้า ธกส.)หมู่ที่ 7 ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

   
 • น้ำดิบเราเหลือน้อย ควรใช้สอยอย่างประหยัด

  น้ำดิบเราเหลือน้อย ควรใช้สอยอย่างประหยัด

        ถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำประปาในเขต อำเภอลำปลายมาศทุกท่าน  ขอความร่วมมือให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้ประคับประคองกันไป  ตั้งแต่วันนี้  ให้ผ่านพ้นฤดูแล้งที่ยาวนานไปด้วยกัน “น้ำดิบเราเหลือน้อย  ควรใช้สอยอย่างประหยัด”

   
 • นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ประธานในพิธีฌาปนกิจ พ่อจันทร์ ออนา

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ ประธานในพิธีฌาปนกิจ พ่อจันทร์ ออนา

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ พ่อจันทร์ ออนา ณ เมรุวัดใหม่สวนแตง หมู่ที่ 10 ต.ลำปลายมาศ วันนี้ (21 มีนาคม 2559)

   
 • กีฬาสันนิบาตเทศบาลประจำปี 2559

  กีฬาสันนิบาตเทศบาลประจำปี 2559

  ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลกระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ช่วงเช้า ร่วมเดินขบวนพาเหรด ช่วงค่ำ ร่วมงานสังสรรค์กีฬาสันนิบาตฯ ณ เทศบาลตำบลกระสัง

   
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดตรวจเลือกทหารกองประจำการ

  ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดตรวจเลือกทหารกองประจำการ

  ข่าวประชาสัมพันธ์  อำเภอลำปลายมาศ ได้กำหนดตรวจเลือกทหารกองประจำการ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ หากผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีโทษตามกฎหมาย และหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎมายอย่างเด็ดขาด จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

   
 • นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายประเสริฐ คิดถูก ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ เมรุวัดสุภโสภณ

   
 

Like Us On Facebook

 

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

 

"สวนเกษตรปราณีตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชมวิถีเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ในแปลงลูกพืชผัก ผลไม้ยืนต้น สลับผสมผสานกันในเนื้อที่กว่า 70 ไร่

สนใจศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ 044-661205 หรือ 044-666260

 

สรุปข่าวประจำเดือน