• เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

    เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

    กำหนดการโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ๐๖.๔๕ น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติ ประชาชนพร้อมกันบริเวณงาน (บริเวณหอพระ หน้าสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ) ๐๖.๕๐ น. เริ่มพิธีสงฆ์ – พระสงฆ์เดินทางมาถึงบริเวณงาน – ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย – พิธีสงฆ์อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ – เสร็จพิธีสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร – ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

    Continue Reading

"เทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง"

 

Recent Posts

 

Like Us On Facebook

 

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

"สวนเกษตรปราณีตตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง"

ชมวิถีเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ในแปลงลูกพืชผัก ผลไม้ยืนต้น สลับผสมผสานกันในเนื้อที่กว่า 70 ไร่

สนใจศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ติดต่อได้ที่ 044-661205 หรือ 044-666260

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน จ.บุรีรัมย์