• ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

  ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

  นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ โดยความร่วมมือ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ และชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินอำเภอลำปลายมาศ ในตลาดถนนคนเดิน ยามแลง ลำมาศ ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. กิจกรรม จำหน่ายสินค้า OTOP อาหารเลื่องชื่อ ผักปลอดสารพิษ ตลาดสีเขียว นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพึ่งพาตนเอง มีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอลำปลายมาศ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

  Continue Reading
 • โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2559

  โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2559

  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของชุมชน นำเข้าสู่แผนพัฒนาสามปีต่อไป

  Continue Reading
 • การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2

  การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอลำปลายมาศ จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลลำปลายมาศ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

  Continue Reading
 • งานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองอยู่ แก้วเสมา

  งานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองอยู่ แก้วเสมา

  ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ เป็นประธาน ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองอยู่ แก้วเสมา มารดา คุณเตือนใจ รุ่งเช้า (ภริยานายกเรวัตร รุ่งเช้า) โดยมี พระมหาบุญเลิศ สันติกะโร รองเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ พร้อมคณะสงฆ์ นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์ นายอำเภอลำปลายมาศ นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ สุขอิ่ม ผกก.สภ.ลำปลายมาศ สจ.อุดม บุญเป้า สจ.วิลัยลักษณ์ แสมรัมย์ นายพิศาล เค้าเกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอลำปลายมาศ นายกยุทธนา […]

  Continue Reading
 • วันครู 16 มกราคม 2559

  วันครู 16 มกราคม 2559

  วันที่ 16 มกราคม 2559 นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการจัดงานวันครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ชั้น 3

  Continue Reading
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปี งประมาณ 2559

  ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปี งประมาณ 2559

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปี งประมาณ 2559 โดยพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายสมบูรณ์ พิมพ์เชื้อ นางเอี๋ยว วงศ์สุวรรณ นางกุหลาบ อุ่นวิเชียร รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท (ข้อมูลข่าว กองสวัสดิการสังคม)

  Continue Reading

"เทศบาลตำบลลำปลายมาศเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง"

 

Recent Posts

 • ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

  ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

  นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ โดยความร่วมมือ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ และชมรมคนทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินอำเภอลำปลายมาศ ในตลาดถนนคนเดิน ยามแลง ลำมาศ ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. กิจกรรม จำหน่ายสินค้า OTOP อาหารเลื่องชื่อ ผักปลอดสารพิษ ตลาดสีเขียว นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพึ่งพาตนเอง มีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอลำปลายมาศ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

   
 • โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2559

  โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปี 2559

  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2559 ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของชุมชน นำเข้าสู่แผนพัฒนาสามปีต่อไป

   
 • การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2

  การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอลำปลายมาศ จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง เทศบาลตำบลลำปลายมาศ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

   
 • งานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองอยู่ แก้วเสมา

  งานฌาปนกิจศพคุณแม่ทองอยู่ แก้วเสมา

  ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ เป็นประธาน ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองอยู่ แก้วเสมา มารดา คุณเตือนใจ รุ่งเช้า (ภริยานายกเรวัตร รุ่งเช้า) โดยมี พระมหาบุญเลิศ สันติกะโร รองเจ้าคณะอำเภอลำปลายมาศ พร้อมคณะสงฆ์ นายเพชรพงษ์ จิวะนนท์ นายอำเภอลำปลายมาศ นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ สุขอิ่ม ผกก.สภ.ลำปลายมาศ สจ.อุดม บุญเป้า สจ.วิลัยลักษณ์ แสมรัมย์ นายพิศาล เค้าเกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอลำปลายมาศ นายกยุทธนา […]

   
 • วันครู 16 มกราคม 2559

  วันครู 16 มกราคม 2559

  วันที่ 16 มกราคม 2559 นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการจัดงานวันครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ชั้น 3

   
 • สวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองอยู่ แก้วเสมา

  สวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองอยู่ แก้วเสมา

  วันที่ 14 มกราคม 2559 นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศ เป็นประธานสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ทองอยู่ แก้วเสมา (แม่ของภรรยาท่านนายกเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ) ณ วัดสุภโสภณ (ศาลา 1) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

   
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปี งประมาณ 2559

  ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปี งประมาณ 2559

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้ประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปี งประมาณ 2559 โดยพิจารณาอนุมัติเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายสมบูรณ์ พิมพ์เชื้อ นางเอี๋ยว วงศ์สุวรรณ นางกุหลาบ อุ่นวิเชียร รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท (ข้อมูลข่าว กองสวัสดิการสังคม)

   
 • โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา ปี 2559

  โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา ปี 2559

  นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำปลายมาศ นายทองใจ ปุยไธสง พัฒนาการอำเภอลำปลายมาศ และคณะ ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 130 คน

   
 • ร่วมอวยพรปีใหม่

  ร่วมอวยพรปีใหม่

  ผอ.ประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ

   
 • ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

  ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

  ขอเชิญชวนประชาชนยื่นแบบรายการและชำระภาษี ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลลำปลายมาศ หากพ้นกำหนดเวลาจะต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-660794

   
 

Like Us On Facebook

 

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

 

สรุปข่าวประจำเดือน