:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับเจ้าของที่ดิน แปลงบริเวณทางเข้าถนนพูนทรัพย์ 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตของที่ดิน

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 14.20 น. ⛳️ นายชัยยงค์ ชวนรัมย์ ปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับเจ้าของที่ดิน แปลงบริเวณทางเข้าถนนพูนทรัพย์ 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตของที่ดิน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร