:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: งานแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.
ท่านโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย
1. นายวิชัย ชวดรัมย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
2. นายชาติ สมัครไร่ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
3. นายประกอบ พืชทองหลาง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
4. นายหล่า ปลั่งกลาง พนักงานจ้างทั่วไป
5. นายสุวัฒน์ บุญธนู พนักงานจ้างทั่วไป
6. นายขจรศักดิ์ เทียมทอง พนักงานจ้างทั่วไป
7. นายอารีย์ ศรีเมืองแก้ว พนักงานจ้างเหมา และเลี้ยงส่งพนักงานเทศบาล นายเวชยันต์ สุขแจ่มใส ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ย้ายไปเทศบาลตำบลละหานทราย
ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ และทุ่มเทในการทำงานมาโดยตลอด เป็นประโยชน์ให้กับองค์กร และพี่น้องประชาชนด้วยดีเสมอมา "บ้านหลังนี้ ยังคงมีแต่ความรัก ขอให้ท่านได้มาเยี่ยมเยียน หลังจากเกษียณอายุราชการด้วยนะคะ"

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร