:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน                           จำนวน 2 อัตรา

 

2. กองการศึกษา

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน                           จำนวน 1 อัตรา

 

รวมทั้งสิ้น                                                     จำนวน 3 อัตรา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


jobs_742_2022_9_24_167658.pdf