:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day วัดในเขตเทศบาล รณรงค์พัฒนาทำความสะอาด (วัดกลางหนองมันปลา)

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
นายสนอง สารรัมย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
✌️ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day วัดในเขตเทศบาล ???????????? โดยรณรงค์พัฒนาทำความสะอาด (วัดกลางหนองมันปลา) และสนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดรอบบ้าน นำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วออกมาให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง การเก็บขยะภายในชุมชน
ขอ ขอบคุณ น.ส.สมส่วน กล้าแข็ง ผู้ใหญ่บ้านหนองมันปลา หมู่ 11 นางจารุณี สุเรรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหนองมันปลา หมู่ 3 ต.หนองคู อสม พี่น้องประชาชนในชุมชน ที่ให้การต้อนรับและดูแลผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร