:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day วัดในเขตเทศบาล พัฒนาทำความสะอาด (วัดป่าเทียมโพธิ์ชัย)

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้
พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
กำนันประเสริฐ อินนอก กำนันตำบลลำปลายมาศ
ผู้ใหญ่บ้านทุกชุมชนในตำบลลำปลายมาศ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
✌️ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day วัดในเขตเทศบาล ???????????? โดยรณรงค์พัฒนาทำความสะอาด (วัดป่าเทียมโพธิ์ชัย) และสนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดรอบบ้าน นำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วออกมาให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง การเก็บขยะภายในชุมชน
ขอ ขอบคุณ ผญ.สาคร คะเชนทร ผู้ใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 อสม พี่น้องประชาชนในชุมชน ที่ให้การต้อนรับและดูแลผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร