:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: สวนสาธารณะหนองยาง

2 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

 

สวนสาธารณะหนองยาง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบำรุงวิทยา ผู้ปกครอง และประชาชน ได้ใช้สอยพื้นที่ไม่ว่าจะรอรับส่งบุตรหลาน นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ใช่้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และใช้เป็นลานสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร