:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (3 โครงการ)

วันที่ลงประกาศ: 24 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (3 โครงการ) 
1.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน จากทุ่งนาผักกาดหญ้า เชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานข้ามลำน้ำมาศ บ้านผักกาดหญ้า ม.4 ต.ลำปลายมาศ
2.โครงการก่อสร้างค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.บ่อพัก ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้านสายทางซอยพาโชค (ถนนสายหลังหมู่บ้านหมอใหม่เชื่อมกับถนนเลียบคลองชลประทาน) บ้านพัฒนา ม.7 ต.ลำปลายมาศ
3.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บ่อพักค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.ถนนในหมู่บ้านสายทางถนนประชาสรรค์-แท่นพระ จากทางแยกถนนอารยะโสภณ ถึงหน้าบ้านนายณรงค์ เพียงไธสง บ้านประชาสรรค์ ม.6 ต.ลำปลายมาศ


file

purchases_file_493_48_13_675.pdf