:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้านสายางซอยบ้านนายแสวง สิงหบัญชร ถึงลำห้วยปูน บ้านสวนแตง หมู่ที่ 2 ตำบลลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 21 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้านสายางซอยบ้านนายแสวง สิงหบัญชร ถึงลำห้วยปูน บ้านสวนแตง หมู่ที่ 2 ตำบลลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง เป็นเงิน 476,800 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)


file

purchases_file_474_14_38_437.pdf