:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้านจากบ้านนางรำไพ แสวงรัมย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ต.ลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 21 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้านจากบ้านนางรำไพ แสวงรัมย์  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ต.ลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์หนองคูก่อสร้าง เป็นเงิน 225,000 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


file

purchases_file_475_15_27_945.pdf