:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางซอยบ้านนายชุมชน บุญรอด บ้านกะทิง ม.1 ต.หินโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 21 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้าน สายทางซอยบ้านนายชุมชน บุญรอด บ้านกะทิง ม.1 ต.หินโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนอมทรัพย์การโยธา 2021 เป็นเงิน 128,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


file

purchases_file_476_16_13_288.pdf