:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้านสายทางซอยกุลอุทิศ แยกขวาบ้านนางอุ่น และแยกซ้ายมือบ้านนายขวัญชัย ชะบังรัมย์ บ้านประชาสรรค์ หมู่ 6 ต.ลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 21 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล.พร้อมถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้านสายทางซอยกุลอุทิศ แยกขวาบ้านนางอุ่น และแยกซ้ายมือบ้านนายขวัญชัย ชะบังรัมย์ บ้านประชาสรรค์ หมู่ 6 ต.ลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนอมทรัพย์การโยธา 2021 เป็นเงิน 273,600 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)


file

purchases_file_477_16_57_170.pdf