:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 23 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเอส.พี คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 2,910 บาท (สองพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)


file

purchases_file_479_18_40_917.pdf