เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง

ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์

http://www.buriram.go.th/covid-19/

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในเทศบาลฯ กำนันตำบลลำปลายมาศ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมปฏิบัติการ “การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน”

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายประหยัด วรงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ออกสำรวจปริมาณขยะที่ทิ้งลงในถัง และจุดวางถังขยะ ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 📢

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


ภาพกิจกรรม


สวนสาธารณะหนองยาง

ห้องสมุดรถไฟ

หอพระ

ตลาดนัดสีเขียว ถนนคนเดิน “ยามแลง ลำมาศ”

ศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ