ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ
9999 หมู่ 5 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 044-661205
โทรสาร 044-660430
e-mail : pr.lamplaimat@gmail.com