สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

9999 หมู่ 5 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130    

โทรศัพท์  044-661205    โทรสาร  044-660430