สายด่วนผู้บริหาร

นางอารีญาภรณ์  ซารัมย์
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
โทร 087-0863265

นายสุรศักดิ์  ศรีสว่างรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
โทร 081-9997740

พ.ต.ท.สงัด   งาพิมาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
โทร 086-8673131

นายประหยัด    วรงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
โทร 081-6004846

นายวิโรจน์  มาศวิริยะกุล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
โทร 087-2445546