แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอลำปลายมาศ

  1. สวนสาธารณะหนองยาง

สวนสาธารณะหนองยาง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบำรุงวิทยา ผู้ปกครอง และประชาชน ได้ใช้สอยพื้นที่ไม่ว่าจะรอรับส่งบุตรหลาน นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ใช่้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และใช้เป็นลานสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

2. ห้องสมุดรถไฟ

ห้องสมุดรถไฟ เป็นห้องสมุดที่มีลักษณะคล้ายกับตู้โบกี้รถไฟ ที่ถูกดัดแปลงนำมาติดตั้งบนรางรถไฟ โดยใช้รถยก (รถเครน) เข้ามาช่วย สำหรับห้องสมุดรถไฟ จะมีตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป เพื่อให้มีหนังสือหลายประเภท อยู่ในคนละตู้ และไม่แออัด หนาแน่น และยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในอำเภอลำปลายมาศอีกด้วย

3. หอพระ ลำปลายมาศ

4. ตลาดนัดสีเขียว ถนนคนเดิน “ยามแลง ลำมาศ”

เส้นทางถนนพูนทรัพย์ โดยตลาดเปิดในวันศุกร์ เว้น วันศุกร์ ของแต่สัปดาห์ ประชาชนมาขาย มาซื้อ อาหารสด อาหารคาว หวาน และผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP อย่างมากมาย

5. ศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ

ศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ ตามมติของคณะกรรมการสร้างศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศ และชุมชนชาวตลาดเห็นชอบให้ก่อสร้างแทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ที่ได้ก่อสร้างมานานกว่า 30 ปี โดยทุนการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อลำปลายมาศในครั้งนี้ ได้มีกลุ่มพ่อค้า ประชาชน และผู้มีจิตศรัทราได้ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้างร่วม 30 ล้านบาท จากนั้นผู้ที่มาร่วมงานต่างได้ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าปู่เจ้าย่า เข้าไปประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งให้เกิดความมั่งคั่ง มั่งมีศรีสุข ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน และศาลเจ้าพ่อดังกล่าวยังจะเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชาว อำเภอลำปลายมาศและบุคคลทั่วไปดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นกลุ่มพ่อค้า ประชาชน ผู้ใจบุญ และผู้มีจิตศรัทธา ยังได้ร่วมกัน นำข้าว และอาหาร มาบริการให้ประชาชน เด็ก คนชรา ผู้ยากไร้ และผู้ที่มาร่วมงาน ได้รับประทานฟรีเป็นจำนวนมาก ในโรงทานที่ทางคณะกรรมการฯ ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งได้มีประชาชน และผู้ยากไร้ มาเข้าคิวรับอาหารเป็นจำนวนมาก