จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563