กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2562

Posted by

นายเอกวัฒน์ พวงประโคน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2562 ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยมี นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายสมโภชน์ เหล็กเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายบรรจง ศรีหาบุญทัน ปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ นางวรรณพร ปัญญาพงศ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ พื้นที่สวนสาธารณะบ้านหนองตราด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองคู

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ