พิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการหรือครอบครัวผู้พิการ

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการหรือครอบครัวผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการหรือครอบครัวคนพิการ ได้รับการเพิ่มพูนพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ด้วยการทำแหนมกระดูกอ่อน ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดโดย กองสวัสดิการสังคม

ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป