โครงการจัดทำ ทบทวน ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนการดำเนินงาน

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกประชาคม ณ หมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านประชาสรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำปลายมาศ บ้านหนองคู หมู่ที่ 2 ตำบลหนองคู ตามโครงการจัดทำ ทบทวน ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จัดโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง