รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกประชาคม

Posted by

นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ออกประชาคม ณ หมู่ที่ 11 บ้านหนองมันปลา หมู่ 5 บ้านหนองตราด ต.หนองคู ตามโครงการจัดทำ ทบทวน ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จัดโดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลลำปลายมาศ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง