งานประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2563

Posted by

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประเพณีสู่ขวัญข้าว และงานของดีอำเภอลำปลายมาศ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ โดยมี นายอำเภอลำปลายมาศ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในอำเภอลำปลายมาศ อสม. ประชาชนชาวลำปลายมาศ ร่วมพิธีเปิดกันอย่างเนืองแน่น มีการแสดงของ อสม.อำเภอลำปลายมาศ กว่า 500 คน การแสดงสินค้าโอท๊อปของแต่ละตำบล หมู่บ้าน และการแสดงของนักเรียน ในภาคค่ำ คุณครูอารีญาภรณ์ ซารัมย์ ให้เกียรติมาร่วมงานเดินแบบผ้าไหม และมีนางธัญลักษณ์ หัทถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินแบบผ้าไหม ร่วมเดินแบบ กับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ กิ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศ แสดงออกถึงภูมิปัญญาและผ้าไหมที่สวยงามมาก

ในภาพอาจจะมี ดอกไม้
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน