โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Posted by

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายสมโภชน์ เหล็กเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลำปลายมาศให้น่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางบ้านกะทิง ชุมชนบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ตำบลหินโคน เพื่อให้ความรู้ประชาชนคนในท้องถิ่นให้รู้ถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคี และให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมี นายเจริญ สุขวิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้ครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง