กิจกรรมวันดินโลก เทศบาลตำบลลำปลายมาศส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Posted by

กิจกรรมวันดินโลก เทศบาลตำบลลำปลายมาศส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนลดการตัดไม้ทำลายป่า รักษ์ป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในทุกชุมชน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก, ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, พื้นหญ้า, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ