กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด ร่วมกับ ทสม. ประชาชนจิตอาสา

Posted by

ภาคบ่าย ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด ร่วมกับ ทสม. ประชาชนจิตอาสา “สืบสาน รักษาและต่อยอด” ภายใต้การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด โดยออกกระตุ้นเตือนให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก และอันตรายจากการใช้ถุงพลาสติก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังเดิน, ต้นไม้, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน และ สถานที่กลางแจ้ง