ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศสมัยสามัญ สมัยที่ 1

Posted by

สภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ตามระเบียบวาระ 1.เรื่องกระทู้ถาม 2.รายงานผลการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำปลายมาศ 3.การพิจารณาเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2564 4.ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม