กิจกรรมสตรีลำปลายมาศ รวมใจ อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย

Posted by

ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.บุรีรัมย์ เขต4 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสตรีลำปลายมาศ รวมใจ อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย เนื่องในวันสตรีสากล ปี2563 โดยมี นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศร่วมพิธีเปิดในวันนี้ (10 มีนาคม 2563)