งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ออกดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Posted by

งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ออกดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ สภ.ลำปลายมาศ โดย พ.ต.อ.สนอง วรรณโคตร ผกก.สภ.ลำปลายมาศ พร้อมข้าราชการตำรวจในปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ” ทำความสะอาดอาคาร/สถานที่ภายในสถานีตำรวจป้องกันเชื้อโควิด19 ก่อนดำเนินการได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกนายเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากคนสู่คน และได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตัวอาคารทุกห้อง,ศาลา และจุดที่ประชาชนใช้บริการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลลำปลายมาศส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
youtube : https://youtu.be/zOisxagG-J4