ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลลำปลายมาศ

Posted by

โรงพยาบาลลำปลายมาศ ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการทุกท่าน แนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมทางโทรศัพท์ วิดิโอคอล หรือช่องทางอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาล