กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ลงพื้นที่ตั้งวางจุดบริการ เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ลงพื้นที่ตั้งวางจุดบริการ เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ที่ตลาดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่มาจับจ่ายสินค้าในตลาดสด ได้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังมาซื้อของในตลาดสด