กิจกรรม Big Cleaning Day

Posted by

กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลลำปลายมาศ นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลฯ ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค ในสำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019