กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ลำปลายมาศ ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ประกอบการทุกท่าน