นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ มอบอุปกรณ์ผ้าและอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย,ถุงมือ,เจลล้างมือ,เครื่องวัดอุณหภูมิ

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล รองนายกเทศมนตรีฯ มอบอุปกรณ์ผ้าและอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย,ถุงมือ,เจลล้างมือ,เครื่องวัดอุณหภูมิ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อนำไปใช้ในชุมชน