กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ประกอบการในตลาดสด

Posted by

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาล และคณะ ลงพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในวันนี้ (27 มีนาคม 2563) ในมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019