กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ออกสำรวจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคม

Posted by

วันนี้ 21 เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ออกสำรวจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคม อาทิ เด็กและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อดำเนินการนำเรื่องเสนอขอรับการพิจารณาช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัวบุรีรัมย์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเบื้องต้นได้รับการช่วยเหลือแล้ว จำนวน 30 ราย “รับใช้ประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน กองสวัสดิการสังคม พร้อมลุย!!”