ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ตำบลลำปลายมาศ ทั้ง 10 ชุมชน

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย นายสมโภชน์ เหล็กเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ นายประเสริฐ อินทร์นอก กำนันตำบลลำปลายมาศ ผู้ใหญ่บ้านทุกชุมชนในตำบลลำปลายมาศ ออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ตำบลลำปลายมาศ ทั้ง 10 ชุมชน เพื่อมอบสิ่งของอาทิ น้ำ 1 แพ็ค นั้ำอัดลม เครื่องดื่ม 1 แพ็ค และให้กำลังใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่จุดคัดกรองในชุมชน