ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ตำบลหนองคู

Posted by

นายเรวัตร รุ่งเช้า นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ พร้อมด้วย นายสมโภชน์ เหล็กเพชร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ออกตรวจเยี่ยมจุดคัดกรอง ตำบลหนองคู เพื่อมอบสิ่งของ อาทิ น้ำดื่ม นั้ำอัดลม และให้กำลังใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองในชุมชน