ลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์กักตัว

Posted by

พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปลายมาศ โดย คุณสมใจ สนิทรัมย์ และคณะ ลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์กักตัว กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสถานที่กักตัวของตำบลลำปลายมาศ อยู่ที่โรงเรียนลำปลายมาศ วันนี้ (30 เมษายน 2563)