ดำเนินการออกตรวจ แนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ในตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ

Posted by

พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ รองปลัดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ร่วมดำเนินการออกตรวจ แนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ในคลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ หาบเร่ แผงลอย และห้างเทสโก้ โลตัส สาขาลำปลายมาศ กับคณะกรรมการโรคติดต่อฯ อ.ลำปลายมาศ เกี่ยวกับมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ฉบับที่ 14 (BURIRAM HEALTHY MARKET และ BURIRAM HEALTHY FOOD) ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา