ปฏิบัติการจัดระเบียบการให้บริการ ธนาคารในเขตพื้นที่

Posted by

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 อำเภอลำปลายมาศ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข รพ. ทต.ลำปลายมาศ โดย พ.จ.อ.โกเมนทร์ ซารัมย์ ร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบการให้บริการ ธนาคารในเขตพื้นที่ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพฯ ธ.ออมสิน ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธกส. ได้รับความร่วมมือจาก ผจก. พนักงานเจ้าหน้าที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชน เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้