ปฏิบัติการจัดระเบียบการให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนขายสินค้า

Posted by

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 อำเภอลำปลายมาศ ร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบการให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนขายสินค้า ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำปลายมาศ