กองสวัสดิการสังคม ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

Posted by

กองสวัสดิการสังคม ออกดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ วันนี้ (8พฤษภาคม 2563)