พิธีเปิดโครงการตลาดรักศรัทธา ยามแลงลำมาศ

Posted by

ฯพณฯโสภณ ซารัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดรักศรัทธา ยามแลงลำมาศ ณ บริเวณถนนพูนทรัพย์ 3 โดยมีนายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ผู้ประกอบการกว่า 200 ราย ที่ลงทะเบียนจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด