การแจกจ่ายหน้ากาก face shield

Posted by

นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับอำเภอ ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในการแจกจ่ายหน้ากาก face shield ให้กับผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลฯ พร้อมทั้งตรวจบัตรประชาชนประชาชน ที่ติดสติ๊กเกอร์ Buriram Healthy กับผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดสด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของจังหวัดบุรีรัมย์