ประชุมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Posted by

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอลำปลายมาศ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทาง buriram healthy model ที่อำเภอลำปลายมาศ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2563)